FAQ dotyczące rekompensat i reformy sprzętu

OSTATNIE WPISY:

FAQ dotyczące rekompensat i reformy sprzętu

FAQ dotyczące rekompensat i reformy sprzętu

W związku z reformą sprzętu zadaliście nam nieco pytań. Postanowiliśmy zebrać je w całość, by odpowiedzi dotarły do większej grupy, zaspokajając tym samym Waszą ciekawość. ;) Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy sprzęt będzie dropić z pustymi slotami czy dalej będą w nim modyfikatory, które będziemy mogli wyjąć?
Sprzęt będzie dropić z pustymi slotami, drify będą do zdobycia oddzielnie. Wyjątkiem są epiki, które będą dropić z już osadzonymi modyfikatorami, ale nie będzie można ich z nich wyjąć.

Zmiany w epikach v1 wejdą od razu z aktualizacją czy w momencie wejścia epików v2?
Wejdą od razu, ale nie będą mocno odczuwalne dla graczy. Ich siła będzie porównywalna do obecnej. Nie będzie można wyjąć z nich modyfikatorów i zastąpić innymi. Niewykluczone, że w przypadku wdrożenia epików v2 nastąpią jeszcze drobne zmiany w mechanice epików v1 (z zachowaniem ich obecnej siły).

Czy obecne limity modyfikatorów zostaną zniesione?
Nie.

Jak będzie można pozyskać nowe drify?
Będą dropić z bossów i czempionów, które są obecnie w grze. Po wprowadzeniu poziomów instancji będzie można je również na nich zdobyć, przy czym szansa na drop lub bardziej wartościowy drif będzie tam wyższa.

Czy będą jakieś specjalne przedmioty do osadzania lub wyjmowania drifów?
Do osadzania nie, do wyjmowania tak.

Czy będą maksymalnie 3 drify na sprzęt i 3 sloty dla statystyk? Tak by wynikało z concept artu.
Dla drifów będą maksymalnie trzy sloty. Dla statystyk przewidziany jest jeden, jednakże w wyniku testów mogą jeszcze nastąpić w tym względzie zmiany.

Czy będzie kara za wyjęcie drifu?
Jeśli za karę uznać opłatę, to tak. ;)

Czy jakieś modyfikatory nie będą mieć wersji drifowej, np. wyssanie many, przełamanie odporności, oszukać przeznaczenie, dodatkowe PA?
Modyfikatory działające zerojedynkowo, czyli takie jak oszukać przeznaczenie i dodatkowe PA nie zostaną zmienione na drify, pozostaną stałym efektem z ekwipunku. Reszta będzie jako drif, ale nie zawsze możliwy do wyjęcia lub wydropienia.

Czy drify po zdropieniu będą przypisane do postaci czy z opcją handlu?
Będą możliwe do handlowania. Drif przypisuje się, gdy gracz osadzi go w sprzęcie.

Powyżej pewnej wartości przyrost moda miał zwalniać. Dotyczy to tylko modyfikatorów z drifów czy też synergetyków (np. przy 10% na skok Farida z drifu i 40% z synergetyków, czy skok Farida wyniesie 50% czy zostanie ucięty)?
Przyrost modyfikatora zwalnia nie powyżej pewnej wartości, ale gdy gracz umieści w swoim ekwipunku zbyt dużą ilość takich samych drifów. Gdy to zrobi, to całość posiadanego modyfikatora zostanie obniżona o określony procent, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju sprzętu pochodzi modyfikator. Czyli – jeśli posiadasz 10% na Skok Farida z co najmniej trzech drifów i 40% z synergetyków, to obniżenie będzie się liczyło od 50%, a nie od 10%

Padło również sporo pytań dotyczących już istniejących sprzętów. Sprowadzały się one do jednej kwestii – co właściwie zastaniecie w plecaku, gdy zalogujecie do gry po aktualizacji? Opracowaliśmy pewne rozwiązania, mając na uwadze, by były one jak najmniej inwazyjne i jak najbardziej sprawiedliwe. Różnych przypadków i scenariuszy było dość sporo, więc niekiedy musieliśmy kierować się zasadą “złotego środka”. Poniższa lista zawiera wszystkie zmiany, które nastąpią w posiadanych przez was sprzętach.

 • Sprzęty legendarne (tzw. rary i psychorary) zostaną połączone w jeden rodzaj sprzętu (nazwa będzie tego samego koloru).
 • Modyfikatory w naprawionych sprzętach legendarnych zostaną zamienione w odpowiadające im drify. Sprzęt będzie miał już je w sobie osadzone z wyjątkiem przypadków, gdy suma potęg danych drifów przekracza pojemność drifową sprzętu (czyli jeśli sprzęt posiadał tak mocne modyfikatory, że po zmianach nie będą mogły “zmieścić się” w jednym sprzęcie) – wtedy nadmiarowy drif zostanie wyjęty ze sprzętu i umieszczony w ekwipunku lub depozycie. Zwrócone drify będą przypisane do tego samego właściciela, co sprzęt.
 • W przypadku zmiany modyfikatorów na drify obowiązuje limit jednego naprawionego sprzętu o danej nazwie na postać, poza pierścieniami, u których limit wynosi dwa (wyjątek - jeśli nazwa tego samego sprzętu była zmieniana, to nadal jest on liczony jako ten sam). Oznacza to, że jeśli ktoś posiadał np. dwa Batagury, to po aktualizacji będzie miał jeden Batagur z osadzonymi drifami i drugi Batagur bez osadzonych drifów. O tym, z którego z nich modyfikatory zostaną zmienione na drify decyduje ilość wbitego psychodoświadczenia, a w przypadku gdy mają go tyle samo – starszeństwo.
 • Sprzęty uszkodzone – zostaną pozbawione modyfikatorów, czyli będą w swojej docelowej formie. W ich przypadku nie obowiązuje zamiana modyfikatorów na drify.
 • Sprzęty nieuszkodzone – zamiana modyfikatorów na drify będzie wyglądać podobnie jak w przypadku sprzętów naprawionych. Różnica będzie tylko w sposobie przypisania drifów – drif zostanie przypisany do tej postaci, która w momencie aktualizacji będzie miała dany sprzęt w ekwipunku. Jeśli taki sprzęt będzie znajdował się w depozycie, to drif zostanie przypisany do postaci, która została oznaczona jako główna przez gracza.
 • Następujące sprzęty posiadające kilka wersji: Aquariusy, Tsunami, Egzekutor / Władca Losu / Gniew Zapomnianych, Skry Utoru / Szpony Seimhi, zostaną połączone w jedną wersję. Nazwy i grafiki zostaną zmienione na te, które mają Władca Losu i Szpony Seimhi.
 • Disolver – modyfikator z niego zostanie wyjęty i zwrócony do plecaka w formie drifa. Zostanie zmniejszona mu wartość, wymagany poziom, ranga oraz zmieniony rodzaj przedmiotu – jako sprzęt zostanie zwrócony do ekwipunku w formie sklepówki. Zostaną zwrócone środki za zakup – jeśli Disolver został zakupiony przed 30.10.2020r. to 20 000 000 złota, jeśli po tej dacie, to 12 000 000 złota.
 • Ilość psychodoświadczenia ze sprzętów zostanie przeniesiona na drify – każdy drif będzie posiadał tyle psychodoświadczenia, co posiadał sprzęt pomnożone przez dziesięć. Czyli jeśli gracz miał na sprzęcie dwa modyfikatory, a sprzęt miał wbite 100 doświadczenia, to otrzyma dwa drify mające po 1000 doświadczenia każdy. W praktyce progres zostanie więc zachowany.
  Mnożenie razy dziesięć jest związane ze zmianami w ilości poziomów psycho (będzie ich więcej oraz zostaną dodane kolejne) i w otrzymywanym psychodoświadczeniu z mobów i zleceń (będzie się go dostawało dziesięć razy więcej). Dzięki takiemu rozwiązaniu psychodoświadczenie rozdzielone na dużą ilość przedmiotów będzie się w lepszy sposób dzielić (ogranicza sytuacje, gdy gracz otrzymywał 0 doświadczenia na każdy z kilkunastu przedmiotów), a samo progresowanie ekwipunku będzie bardziej widoczne (na niższych poziomach awans drifu będzie widziany częściej).
 • Epiki – ich modyfikatory, które do tej pory zdobywały doświadczenie, zostaną zmienione na drify, ale nie będzie można ich wyjąć.
 • Sety – pozostają na ten moment bez zmian.
 • Sprzęt legendarny dla zwierzaków – pozostanie bez zmian.
 • Synergetykom zostaną dodane wymagania, z wyjątkiem Mirisów i Erib.
 • Statystyki większości sprzętów zostaną zmienione i dostosowane pod nowy system. Ulepszenia zostaną zachowane.