Klauzule informacyjne – platformy SM

Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla firmy Krzysztof Danilewicz Whitemoon System. W klauzulach chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971695262, REGON: 020740661 (dalej: Administrator lub Whitemoon).


Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach naszych kanałów SM opisaliśmy w poniższych klauzulach informacyjnych. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o wybór odpowiedniej pozycji z poniższej listy:

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników profilu Broken Ranks na portalu Facebook
Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla Broken Ranks. W klauzuli chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 
Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971695262, REGON: 020740661 (dalej: Administrator lub Whitemoon). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo są przetwarzane moje dane?
Twoje dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach profilu Broken Ranks dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/BrokenRanks, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Twoje dane przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ustania celów przetwarzania.

Czy ktoś jeszcze ma dostęp do moich danych?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Twoje dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (administratorowi portalu Facebook).

Dodatkowo, administrator portalu Facebook, jako dostawca narzędzi, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu Broken Ranks i jako współadministrator może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil Broken Ranks. W oparciu o tak zebrane dane Facebook może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu profil. Informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook możesz znaleźć tutaj.

Jakie mam prawa?
Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook, możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy muszę podawać moje dane?
Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z profilu Broken Ranks na Facebook’u.

Klauzula informacyjna dla użytkowników kanału Whitemoon Games na YouTube
Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla Whitemoon Games. W klauzuli chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971695262, REGON: 020740661 (dalej: Administrator lub Whitemoon). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo są przetwarzane moje dane?
Twoje dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach kanału Whitemoon Games w sieć dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/@WhitemoonGames/featured, w szczególności odpowiedzi na komentarze, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację YouTube.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Twoje dane przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ustania celów przetwarzania.

Czy ktoś jeszcze ma dostęp do moich danych?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Twoje dane mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google LLC.

Dodatkowo, administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału Whitemoon Games i jako współadministrator, może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających kanał Whitemoon Games. W oparciu o tak zebrane dane YouTube może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu konto. Informacje o przetwarzaniu danych przez YouTube możesz znaleźć tutaj.

Jakie mam prawa?
Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu YouTube, możesz kontaktować się także z administratorem portalu YouTube.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy muszę podawać moje dane?
Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z kanału YouTube Whitemoon Games.

Klauzula informacyjna dla użytkowników profilu brokenranks_official na portalu TikTok
Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla brokenranks_official. W klauzuli chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście informować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971695262, REGON: 020740661 (dalej: Administrator lub Whitemoon). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo są przetwarzane moje dane?
Twoje dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach konta brokenranks_official dostępnego pod adresem https://www.tiktok.com/@brokenranks_official, w szczególności odpowiedzi na komentarze, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację TikTok.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Twoje dane przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ustania celów przetwarzania.

Czy ktoś jeszcze ma dostęp do moich danych?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Twoje dane mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. TikTok Technology Limited.

Dodatkowo, administrator portalu TikTok jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego brokenranks_official i jako współadministrator, może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator portalu TikTok w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających konto brokenranks_official. W oparciu o tak zebrane dane TikTok może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu konto. Informacje o przetwarzaniu danych przez TikTok możesz znaleźć tutaj.

Jakie mam prawa?
Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu TikTok, możesz kontaktować się także z administratorem portalu TikTok.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy muszę podawać moje dane?
Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z konta brokenranks_official na portalu TikTok.

Klauzula informacyjna dla użytkowników profilu Whitemoon Games na portalu X
Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla Krzysztof Danilewicz Whitemoon System. W klauzuli chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście informować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971695262, REGON: 020740661 (dalej: Administrator lub Whitemoon). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo są przetwarzane moje dane?
Twoje dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach konta Whitemoon Games dostępnego pod adresem https://twitter.com/Whitemoon_Games, w szczególności odpowiedzi na komentarze, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację X.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Twoje dane przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ustania celów przetwarzania.

Czy ktoś jeszcze ma dostęp do moich danych?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Twoje dane mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Twitter International Unlimited Company.

Dodatkowo, administrator portalu X jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego Whitemoon Games i jako współadministrator, może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator portalu X w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających konto Whitemoon Games. W oparciu o tak zebrane dane X może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu konto. Informacje o przetwarzaniu danych przez X możesz znaleźć tutaj.

Jakie mam prawa?
Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu X, możesz kontaktować się także z administratorem portalu X.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy muszę podawać moje dane?
Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z konta Whitemoon Games na portalu X.

Klauzula informacyjna dla użytkowników profilu brokenranks_official na Instagramie
Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla brokenranks_official. W klauzuli chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971695262, REGON: 020740661 (dalej: Administrator lub Whitemoon). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo są przetwarzane moje dane?
Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach profilu brokenranks_official, dostępnego pod adresem https://www.instagram.com/brokenranks_official/ w szczególności odpowiedzi na publikowane relacje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Instagram.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Twoje dane przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ustania celów przetwarzania.

Czy ktoś jeszcze ma dostęp do moich danych?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Twoje dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (administratorowi portalu Instagram).

Dodatkowo, administrator portalu Instagram, jako dostawca narzędzi, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu brokenranks_official i jako współadministrator może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Instagram w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil brokenranks_official. W oparciu o tak zebrane dane Instagram może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu profil. Informacje o przetwarzaniu danych na Instagramie możesz znaleźć tutaj.

Jakie mam prawa?
Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Instagram, możesz kontaktować się także z administratorem portalu Instagram, czyli z Meta Platform Ireland Limited.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy muszę podawać moje dane?
Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z profilu brokenranks_official na Instagramie.

Klauzula informacyjna dla użytkowników profilu Whitemoon Games na LinkedIn
Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla Whitemoon Games. W klauzuli chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971695262, REGON: 020740661 (dalej: Administrator lub Whitemoon). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo są przetwarzane moje dane?
Twoje dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach profilu Whitemoon Games dostępnego pod adresem https://pl.linkedin.com/company/whitemoon?trk=public_profile_topcard-current-company, w szczególności odpowiedzi na komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację LinkedIn.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Twoje dane przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ustania celów przetwarzania.

Czy ktoś jeszcze ma dostęp do moich danych?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Twoje dane są udostępniane LinkedIn.

Dodatkowo, administrator portalu LinkedIn, jako dostawca narzędzi, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego prowadzonego przez Administratora i jako współadministrator może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności LinkedIn w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil Whitemoon Games. W oparciu o tak zebrane dane LinkedIn może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu profil. Informacje o przetwarzaniu danych przez LinkedIn możesz znaleźć tutaj.

Jakie mam prawa?
Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu LinkedIn, możesz kontaktować się także z administratorem portalu LinkedIn.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy muszę podawać moje dane?
Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z profilu Whitemoon Games na LinkedIn.