Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności i wykorzystywania plików cookies jest określenie zasad przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu Taern - Broken Ranks, działającym pod adresami: https://brokenranks.com/ i https://www.taern.pl/ (zwanej dalej: Stroną) i aplikacji pobranych za pośrednictwem Strony oraz określenie zasad wykorzystywania plików cookies.
Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

§1 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Krzysztof Danilewicz Whitemoon System, ul. S. Szolc-Rogozińskiego 22, 53-209 Wrocław, NIP: 8971695262, REGON: 02074066.
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]

2. Jak możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)?
Z IODO możesz skontaktować się drogą elektroniczną – wysyłając maila na adres: [email protected].

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie: adres e-mail, adres IP, adres MAC, niepubliczny numer identyfikacyjny ID, ewentualne inne dane wymienione w §18 pkt. 1 - 3 Regulaminu.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia założenia konta gracza, a następnie gry w serwisie Taern - Broken Ranks. Dodatkowo Twoje dane osobowe przetwarzamy celem realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w związku z założonym kontem gracza oraz udzielaniem supportu podczas gry. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, a także inne informacje zawarte w treści samej wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś/eś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. konieczność wykazania przebiegu tej korespondencji w sytuacji ewentualnego sporu.
W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać wyrażona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

5. Komu możemy przekazywać Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne, prawne i serwerowe.

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas posiadania przez Ciebie konta gracza. Po usunięciu konta Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe jeszcze przez 10 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło usunięcie konta.

7. Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Chcąc skorzystać ze swoich praw – skontaktuj się z nami pod adresem e- mail: [email protected]

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoim zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

8. Czy mam obowiązek podać Administratorowi swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych nie stanowi ustawowego obowiązku, jest dobrowolne. Jednocześnie odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością założenia konta gracza, a co za tym idzie – nie będziesz mógł grać.

9. Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Czy Twoje dane będą przetwarzane w systemach informatycznych?
Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

§2 PLIKI COOKIES

1. Strona używa plików Cookies (tzw. ciasteczek). Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Strony.

3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Stronę indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

a. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony;

b. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;

c. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

6. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

a. Google Analytics,

b. Operatorzy płatności (Przelewy24, Paysafecard, Paypal, Terminal3).

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.

8. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:

a. usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Strony, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Strony;

b. dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Strony, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania funkcjonowania Strony.

9. Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

10. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

11. Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używasz.

§3 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI i WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Stronie.