Uwierzytelnianie za pomocą Google

Witajcie, Taernijczycy!

Uwierzytelnianie za pomocą konta Google to wygodny sposób logowania i dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która chroni Wasze konto przed nieautoryzowanym dostępem oraz umożliwia szybkie, bezproblemowe korzystanie z naszej platformy. Zdecydowaliśmy się na uwierzytelnianie dwuetapowe wykorzystując powszechnie znany system Google Authenticator. Zachęcamy do korzystania z tej formy zabezpieczeń.

 

Konfiguracja

Zacznij od panelu wyboru postaci. W prawym górnym rogu znajdziesz ikonę koła zębatego, która przeniesie cię do ustawień.

 

Grafika 1

 

Otworzy się okienko z różnymi opcjami, wybierz zakładkę "Uwierzytelnienie".

 

Grafika 1

 

Włącz uwierzytelnienie poprzez wciśnięcie kafelka “ON”. Pojawi się krótka instrukcja, z której dowiesz się, jak zainstalować i powiązać swoje konto z aplikacją Google Authenticator. Będziesz mieć do wyboru dwie opcje: powiązanie za pomocą kodu QR widocznego na ekranie lub poprzez przepisanie klucza konfiguracyjnego do aplikacji. Po wykonaniu jednej z tych czynności w punkcie trzecim potwierdzasz chęć zastosowania uwierzytelnienia dwuetapowego poprzez wpisanie kodu wygenerowanego w aplikacji Google Authenticator i naciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ.

 

Kody Zapasowe

Kody zapasowe to unikalne, losowe kody, które otrzymuje się po włączeniu uwierzytelnienia dwuetapowego. Kody zapasowe umożliwiają zalogowanie się w przypadku utraty dostępu do aplikacji uwierzytelniającej. Znajdziesz je w zakładce “Uwierzytelnienie”. Aby je zobaczyć, zaznacz pole “pokaż kody zapasowe” i wpisz hasło oraz kod z aplikacji Google Authenticator. Pamiętaj, by zapisać kody w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby trzecie. Możesz je skopiować jednym klikiem i zapisać w pliku tekstowym.

 

Grafika 3

UWAGA!

Kody są jednorazowe, dlatego zaleca się generowanie nowych kodów zapasowych przed zużyciem wszystkich. Użyte kody zostaną wyszarzone. Równie ważne jest to, że wygenerowanie nowych kodów dezaktywuje pozostałe kody z poprzedniej sesji. Nigdy nie udostępniaj nikomu kodów zapasowych i zapisz je w bezpiecznym miejscu.

 

Grafika 4

 

Zabezpieczenie konta

Dostępnych jest 5 poziomów zabezpieczenia konta. Poziomy 0-2 można skonfigurować bez użycia Google Authenticator (GA), jednak dla maksymalnego bezpieczeństwa zalecamy stosowanie GA (poziomy 3-4).

 

Różnica polega na częstotliwości wpisywania kodu:

Poziom 3: Wpisujesz kod tylko przy zmianie urządzenia.
Poziom 4: Wpisujesz kod przy każdym logowaniu.

 

Grafika 6

UWAGA!

Dezaktywacja uwierzytelniania dwuetapowego (GA) przy poziomie 3 lub 4 zabezpieczeń nie jest możliwa. Aby wyłączyć GA, należy obniżyć poziom zabezpieczeń do 0, 1 lub 2.

 

Co w przypadku, gdy utracisz dostęp do aplikacji GA?

Jeśli wybrałeś poziom zabezpieczeń 3 lub 4, to za pomocą kodów zapasowych dalej możesz się zalogować na konto.  Po próbie zalogowania do gry wyskoczy okienko do wpisania kodu z GA lub kodu zapasowego. Wybierz opcję wpisania kodu zapasowego, przepisz kod do okienka i naciśnij “Kontynuuj”. 

 

Grafika 5

 

Grafika 5

 

Jeśli utrata dostępu do GA jest trwała, to po zalogowaniu w ustawieniach wyłącz uwierzytelnianie dwuetapowe, a następnie włącz je ponownie i połącz konto z aplikacją GA na nowym urządzeniu. 

 

Zmiana adresu email

Zmiana adresu e-mail wymaga podłączenia Google Authenticator (GA). Jeśli jeszcze nie aktywowałeś tej funkcji, przejdź do zakładki "Uwierzytelnienie" i włącz weryfikację dwuetapową. Procedura rozpoczyna się od podania obecnego adresu e-mail i potwierdzenia go kodem z GA.

 

Grafika 7

 

Po zatwierdzeniu musisz odczekać 14 dni, aby przejść do kolejnego etapu. W tym czasie możesz w każdej chwili wycofać zmianę, jeśli się rozmyśliłeś albo doszło do sytuacji, w której to nie ty wysłałeś prośbę o zmianę adresu e-mail do swojego konta.

 

Grafika 8

 

Po 14-tu dniach okno się zaktualizuje. Aby kontynuować procedurę, musisz wpisać nowy adres e-mail i zatwierdzić go hasłem oraz kodem z GA.

Grafika 9

UWAGA! 

Pamiętaj, aby wpisać poprawny adres e-mail, w innym wypadku grozi to utratą dostępu do konta.
Po wciśnięciu ZATWIERDŹ adres e-mail zostanie zmieniony.

 

Potwierdź nowy adres e-mail klikając w wysłany na niego link aktywacyjny.
Kolejna zmiana maila będzie możliwa po 90 dniach.

 

Grafika 10